Door gebruik te maken van de therapeutische diensten van Tina Cuypers, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderstaande voorwaarden. Als u hier niet mee akkoord bent, kan u uw afspraak annuleren.

Online Therapie

De therapeutische sessies vinden zonder uitzondering online plaats via Whereby of Zoom. Voor online EMDR gebruik ik Remote EMDR waarbij er gebruik gemaakt wordt van auditieve en visuele stimulie. Al deze tools werken optimaal op een laptop of een grote tablet.

Tina Cuypers is niet verantwoordelijk voor technische of ICT problemen aan uw kant. Indien deze problemen zo ernstig zijn dat de sessie niet kan doorgaan of moet worden afgebroken, zal deze alsnog in rekening worden gebracht.

Privacy

Tina Cuypers verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van cliënten voor contact- en facturatiedoeleinden. Op uitdrukkelijke vraag van de cliënt kunnen deze ook gebruikt worden om verslagen op te stellen voor andere zorgentiteiten of verzekeringsmaatschappijn.

Als klinich psycholoog houdt Tina Cuypers ook verplicht een patiëntendossier bij over elke cliënt waarin onder andere persoonsgegevens van de cliënt en diens huisarts, een karakterisatie en de voorgeschiedenis van de cliënt en eventuele doorverwijzingen worden bijgehouden.

Tina Cuypers is gebonden aan het beroepsgheim en mag niet met derden over haar cliënten spreken zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de cliënt zelf. Hierop bestaan een aantal uitzonderingen die u hier kan raadplegen.

Tina Cuypers bewaart deze gegevens tot tien jaar na het beëindigen van het therapeutische contact. De cliënt heeft het recht op deze gegevens op te vragen of te laten aanpassen.

Betalingsvoorwaarden

De betaling van een sessie dient te gebeuren ten laatste voor aanvang van de daaropvolgende geplande sessie of 30 dagen na de laatste sessie.

De cliënt krijgt de nodige informatie om een online betaling uit te voeren. De betaling kan ook gebeuren via Payconiq op het einde van de sessie of via een overschrijving.

De cliënt kan een sessie zonder gevolg annuleren tot 24 uur voor het geplande aanvangsuur. Indien een sessie wordt geannuleerd minder dan 24 uur voor het geplande aanvangsuur, zal deze alsnog in rekening worden gebracht.

Klachten

De cliënt heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Psychologencommissie. Om ontvangkelijk verklaard te worden, dient de cliënt te kunnen aantonen dat Tina Cuypers haar deontologische code geschonden heeft.