Algemene (bedrijfs)informatie

Vivarta is een eenmansbedrijf geregistreerd onder het ondernemingsnummer 0633.701.691 bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Tina Cuypers is een erkend klinisch psychologe, geregistreerd bij de Psychologencommissie onder het erkenningsnummer 862114398 en geviseerd door de FOD Volksgezondheid onder het visumnummer 266108.

Tina Cuypers heeft een overeenkomst tot beroepsaansprakelijkheidsverzekering lopende bij AMMA Verzekeringen met het polisnummer 2032051.